In de afgelopen periode is gesproken met Zef Römers over de invulling van een vacature in het stichtingsbestuur. Zef heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de toekomst van de wintercompetitie. De overige leden zijn er van overtuigd dat Zef een goede aanvulling is en zeker een gezonde bijdrage kan leveren. Het bestuur is vanaf nu als volgt samengesteld: Armand van Mulken voorzitter, Piet van Boven secretaris en Zef Römers penningmeester. De overdracht van de functie heeft plaatsgevonden en vanaf nu zal Zef de financiële zaken behartigen.