Laatst bijgewerkt op: 30 september 2019

Reglementen

De wedstrijden worden verreden volgens de KNWU en/of NWB reglementen. Sancties worden wederzijds overgenomen.
Reglementen staan op de website van de KNWU en/of NWB.

Aansprakelijkheid

Iedereen neemt op eigen risico deel aan de wedstrijden. Een valhelm is verplicht. Ook tijdens het inrijden!
Medische keuring vooraf wordt sterk aangeraden. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade, vermissing of letsel.

Startvolgorde

De startvolgorde wordt bepaald door de stand van het regelmatigheidsklassement.
Bij de eerste wedstrijd bepaald de volgorde van inschrijven voor een vast nummer de volgorde van starten.

Leeftijdscategorien (MTB en Cyclocross)

De categorie indeling wordt aan de hand van het geboorte jaar bepaald.

 • Jeugd 1: Jongens 2010 t/m 2012 + Meisjes 2009 t/m 2012
 • Jeugd 2: Jongens 2008 en 2009 + Meisjes 2007 en 2008
 • Jeugd 3: Jongens 2006 en 2007 + Meisjes 2005 en 2006
 • Nieuwelingen/Junioren MTB: Jongens 2002 t/m 2005 + Meisjes 2002 t/m 2004
 • Nieuwelingen/Junioren CC: Jongens 2002 t/m 2005 + Meisjes 2002 t/m 2004
 • Vrouwen (geboren 2001 of eerder)
 • CC Mannen (geboren 2001 of eerder)
 • CC Masters (geboren 1980 of eerder)
 • MTB Mannen (geboren 2001 of eerder)
 • MTB Masters (geboren 1980 of eerder)

Indien men in een sterkere categorie wil rijden is dat mogelijk. Dit dient wel DUIDELIJK van te voren aangegeven te worden en de keuze geldt in principe voor het hele seizoen.

Men blijft het hele winterseizoen in dezelfde categorie rijden, er kan geen dispensatie worden aangevraagd. Dispensatie die eerder verleend is door de consuls van de NWB of KNWU zijn in de competitie niet van toepassing.

Dames en de jeugd 1 t/m 3 mogen starten op zowel een cyclocross fiets als ook een MTB fiets. Dit mag zelfs per wedstrijd veranderen!

Minimale vaste nummers voor een categorie

Voor alle categorieën geldt dat er bij aanvang van het seizoen minimaal 5 vaste nummers ingeschreven moeten zijn. Zijn er minder dan 5 vaste inschrijvingen dan kan de betreffende categorie samengevoegd worden met een andere.

Inschrijven

Bij het inschrijven voor de gehele competitie krijgt men tot 25% korting en wordt er een vast nummer toegewezen.

Inschrijfgelden (dag inschrijving)

S.V.P. met gepast geld betalen

 • Licentiehouders:

  • Jeugd: €4,00
  • Overigen: €7,00

 • Daglicenties: (exclusief €20,- borg)

  • Jeugd: €7,00
  • Overigen: €12,00

Geldigheid wedstrijdklassering

Om in aanmerking te komen voor een officiële wedstrijd uitslag (en dus ook het algemeen klassement) moet IEDERE renner:
 • zich voor de wedstrijd melden aan de inschrijftafel en de licentie inleveren.
 • gedurende de gehele wedstrijd de transponder dragen op de voorgeschreven wijze.

Voldoe je hier niet aan en start toch, dan zullen wij de toegekende startpunten weer intrekken. De wedstrijd klassering zelf blijft wel behouden. Hiermee wordt de straf voor iedere renner/renster gelijk!

Het niet dragen van de transponder, en dus in dit geval ook het rugnummer, leidt tot diskwalificatie. Dus geen punten.

LET WEL: Het afkorten van de route, het gebruik van een motortje of het vals spelen op andere wijze is NIET toegestaan en wordt bestraft.

Stuur- / rugnummers

Legitimatie is verplicht in verband met leeftijd en categorie bepaling.
Denk aan sluitspelden voor het rugnummer en tyraps/touw voor het stuurnummer (MTB’ers).

Het is mogelijk een vast nummer voor het hele seizoen te verkrijgen. Dit krijgt men bij de digitale inschrijving voor het gehele seizoen via de pagina inschrijven (kies dan “*Alle wedstrijden”). Betaling dient te geschieden voor de datum van de eerste wedstrijd. De nummers zullen worden uitgereikt bij de eerste wedstrijd. De licentie geld als borg voor de transponders (licentie inleveren voor de wedstrijd). Het nummer blijft geregistreerd voor de rest van het seizoen. Zonder wedstrijd licentie is het verkrijgen van een vast nummer niet mogelijk.

Bij inschrijving met een dagkaart betaalt men €20,- borg voor rugnummer, transponder en eventueel de stuurplaat. De nummers mogen niet worden verknipt of gebogen en dienen onbeschadigd en schoon te worden ingeleverd. Gebeurt dit niet worden er €5,- kosten in rekening gebracht per nummer / stuurplaat. Het rugnummer bevat 2 strippen die als ‘transponder’ dienen. Het rugnummer mag dan ook NIET gebogen worden!

Het nummer en de eventuele stuurplaat dienen uiterlijk 30 minuten na afloop van iedere wedstrijd te worden ingeleverd (niet voor vaste nummers). Deelnemers met vast nummer dienen binnen die tijd hun licentie weer op te halen.

Inrijden

Inrijden TIJDENS de wedstrijden is NIET toegestaan. Het parcours dient verkend te worden in de pauzes van de wedstrijden. Pas wanneer het parcours door de jury is vrijgegeven is het inrijden toegestaan. Bij overtreding volgt sanctie.

Finishen

De jeugd mag niet met losse handen (dus minimaal 1 hand aan het stuur) over de finish rijden.

Licenties

Licenties dienen voor aanvang van de wedstrijd getoond en ingeleverd te worden om een rugnummer af te halen, geen licentie betekend altijd een daglicentie, legitimatie verplicht.

Aanvraag NWB licentie (€40,00 en voor Jeugd €15,00) via de site van www.wielrenbond.nl of info via NWB secretariaat. Ben je de licentie de vorige wedstrijd vergeten op te halen? Geen nood, deze wordt bewaard en de volgende wedstrijd meegenomen. Let wel, om ingeschreven te worden voor de nieuwe wedstrijd moet je je nog steeds melden bij de inschrijftafel voor aanvang van de wedstrijd!

Open Limburgcross Kampioenschap

Voor de Limburgcross kampioenschappen (CX en Vrouwen) op zaterdag 5 oktober in Baarlo geldt:

 1. Aan deze kampioenschappen kunnen in iedere categorie licentiehouders en niet licentiehouders deelnemen.
 2. De wedstrijd is een zelfstandige wedstrijd en de winnaar is degene die aan punt 1 voldoet en als snelste over de finish komt.

Voor de Limburgcross kampioenschappen (MTB en Jeugd) op zondag 15 december in Venlo geldt:

 1. Aan deze kampioenschappen kunnen in iedere categorie licentiehouders en niet licentiehouders deelnemen.
 2. Voor de MTB’ers en Jeugd categorien geldt: je kunt pas in aanmerking komen om kampioen te worden als je minimaal 4 wedstrijden vooraf gereden hebt.
 3. De wedstrijd is een zelfstandige wedstrijd en de winnaar is degene die aan punt 1 en 2 voldoet en als snelste over de finish komt. Dus er wordt niet naar het klassement gekeken.

Prijzen

Er zijn geen dagprijzen, wel worden de eerste drie per categorie op het podium gehuldigd na het einde van de wedstrijd (bloemen). Bij de jeugd ontvangen de eerste drie een medaille. Er wordt een eindklassement opgemaakt over het gehele seizoen. Hieraan zijn geldprijzen en eventueel prijzen in natura verbonden. Uitreiking van de prijzen voor het eindklassement vindt plaats na de laatste wedstrijd. Alle prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden, anders vervallen ze aan de stichting.

Regelmatigheidsklassement

 • Nieuwelingen/Junioren MTB, Nieuwelingen/Junioren CC en Vrouwen
  30 punten voor winst, 29, 28, 27, …, 3, 2, 1.
  Plus 10 startpunten.
 • Jeugd 1, Jeugd 2, Jeugd 3, Mannen MTB, Mannen CC en Masters MTB
  45 punten voor winst, 44, 43, 42, …, 3, 2, 1.
  Plus 15 startpunten.
 • Masters CC
  45 punten voor winst, 44, 43, 42, …, 3, 2, 1
  Plus 15 startpunten.

Iedereen die van start gaat in een wedstrijd krijgt start punten. Om in aanmerking te komen voor de eindklassement en de prijzen dient men aan minimaal 10 wedstrijden deel te nemen.

Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste wedstrijd doorslaggevend.
Indien de crosscommissie beslist dat er een categorie uit het programma verdwijnt, zullen de deelnemers kunnen overstappen naar een andere categorie. De punten die al verdiend zijn worden niet meegenomen.

Materiaalwissel

Materiaal wissel is toegestaan bij de veldrijders.
Mountainbikes mogen bij pech alleen van wiel wisselen, na melding aan de jury.
Misbruik wordt bestraft met diskwalificatie.

Starttijden en wedstrijdduur

Blok Tijd Categorie Duur
Blok 1 10:00 tot 10:40 Nieuwelingen/Junioren Cyclocross (M/V) 40 minuten
Blok 1 10:01 tot 10:40 Vrouwen 39 minuten
Blok 1 10:02 tot 10:40 Jeugd 3 38 minuten
Blok 2 11:00 tot 11:50 Mannen Cyclocross 50 minuten
Blok 2 11:02 tot 11:50 Masters Cyclocross 48 minuten
Blok 3A 12:15 tot 12:40 Jeugd 2 25 minuten
Blok 3B 12:45 tot 13:00 Jeugd 1 15 minuten
Blok 4 13:30 tot 14:30 Mannen MTB 60 minuten
Blok 4 13:31 tot 14:30 Masters MTB 59 minuten
Blok 4 13:32 tot 14:17 Nieuwelingen/Junioren MTB (M/V) 45 minuten

LET OP: Binnen een blok gaat iedereen de laatste ronde in zodra de nummer 1 de laatste ronde in gaat BEHALVE de in blok 4 (waar de nieuwelingen/junioren MTB eerder stoppen).

Inschrijftijden

Vanaf 1 uur voor aanvang van het wedstrijdblok kan er ingeschreven worden. Inschrijven eindigt 15 minuten voor start van het wedstrijdblok!

Sponsors

Met dank aan onze sponsoren en organisatoren.

Tot slot

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de wintercompetitie in samenspraak met de KNWU en NWB.